OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Kone

Hucul

Základná charakteristika:
     
Huculský kôň pochádza z Huculska - východných Karpát v Rumunsku. Podľa mnohých teórií bol jeho predchodcom divoký kôň tarpan, po ktorom zdedil nielen silu a tvrdosť, ale aj vytrvalosť a odolnosť voči nepriazni počasia. Je to malý (výška 134 - 145 cm) horský kôň nenáročný na starostlivosť, čo umožňuje jeho celoročný pastevný chov. Má pevne stavané mohutné telo s masívnejšou hlavou. Typickým sfarbením je hnedák, plavák (+ všetky odtiene) alebo vraník, všetky bez odznakov, avšak s výrazným úhorím pruhom. Srsť má hustú, dlhšiu a hrubšiu. Nakoľko má pravidelné kopytá a tvrdú rohovinu prispôsobenú drsnejšiemu terénu, nie je potrebné podkúvanie. Hucul je zároveň veľmi plodný a vyznačuje sa pevným zdravím. Jeho prednosťou je i dlhovekosť (dožíva sa až 30 rokov a viac). 

X
by ads

Povaha:
    Hucul
 je skromný, spoľahlivý a obratný kôň s pokojným temperamentom. Má veľmi silne vyvinutý stádový pud, čo môže spôsobovať menšie problémy pri jednotlivom, samostatnom jazdení. Je vhodný nielen na rekreačné jazdenie a agroturistiku, ale i do záprahu. Využíva sa však aj na rôzne preteky, a to vďaka jeho obratnosti i nebojácnosti pri prechode náročným terénom s prírodnými i umelými prekážkami. 

     I tieto skutočnosti nás viedli k tomu, aby sme sa zamerali práve na toto plemeno. Chovu huculov sa venujeme už od roku 1999, kedy sme kúpili prvé dve kobyly. Postupom času sme stádo úspešne rozširovali, rozmnožovali i prikupovali a dnes sa môžeme pochváliť počtom 29 koní, rozdelených do 3 menších stád. Prvé tvorí plemenný žrebec Hroby XIV, spolu so siedmimi chovnými kobylami a "čerstvými" prírastkami (spolu 11 koní). Druhú skupinu tvoria mladé kobyly (8 koní) a tretiu mladé žrebce (10 koní).
Konkrétny rozpis koní je uvedený v jednotlivých podsekciách.